مقدمه

راه اندازی یک شبکه خانگی در ابر خدمات وب آمازون (AWS) با استفاده از Virtual Private Cloud (VPC) و VPN یک گام مهم برای اطمینان از ارتباط ایمن و قابل اعتماد بین منابع محلی شما و منابع موجود در ابر AWS است.

مرحله 1:

یک VPC در AWS ایجاد کنید. به کنسول مدیریت AWS رفته و قسمت VPC را انتخاب کنید. با تعیین محدوده IP و سایر تنظیمات لازم، یک VPC جدید ایجاد کنید.

مرحله 2:

یک زیر شبکه ایجاد کنید. در VPC ایجاد شده، یک زیر شبکه عمومی و خصوصی برای میزبانی منابع خود ایجاد کنید.

مرحله 3:

یک دروازه اینترنتی را پیکربندی کنید. یک دروازه اینترنتی برای دسترسی به اینترنت از VPC خود ایجاد کنید. این به منابع شما در ابر اجازه می دهد تا با منابع خارجی ارتباط برقرار کنند.

مرحله 4:

یک دروازه خصوصی مجازی ایجاد کنید. این مرحله یک اتصال VPN بین VPC و شبکه خانگی شما برقرار می کند.

مرحله 5:

اتصال VPN را پیکربندی کنید. اتصال VPN را ایجاد کنید و تنظیمات احراز هویت، محدوده IP و پروتکل های رمزگذاری را تعریف کنید.

عنوان: راهنمای پیکربندی شبکه خانگی AWS VPC از طریق VPN

توصیف: در این مقاله، راهنمای گام به گام نحوه راه اندازی شبکه خانگی AWS VPC از طریق VPN را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

راه اندازی یک شبکه خانگی در ابر خدمات وب آمازون (AWS) با استفاده از Virtual Private Cloud (VPC) و VPN یک گام مهم برای اطمینان از ارتباط ایمن و قابل اعتماد بین منابع محلی شما و منابع موجود در ابر AWS است.

مرحله 1:

یک VPC در AWS ایجاد کنید. به کنسول مدیریت AWS رفته و قسمت VPC را انتخاب کنید. با تعیین محدوده IP و سایر تنظیمات لازم، یک VPC جدید ایجاد کنید.

گام 2:

یک زیر شبکه ایجاد کنید. در VPC ایجاد شده، یک زیر شبکه عمومی و خصوصی برای میزبانی منابع خود ایجاد کنید.

مرحله 3:

یک دروازه اینترنتی را پیکربندی کنید. یک دروازه اینترنتی برای دسترسی به اینترنت از VPC خود ایجاد کنید. این به منابع شما در ابر اجازه می دهد تا با منابع خارجی ارتباط برقرار کنند.

مرحله 4:

یک دروازه خصوصی مجازی ایجاد کنید. این مرحله یک اتصال VPN بین VPC و شبکه خانگی شما برقرار می کند.

مرحله 5:

اتصال VPN را پیکربندی کنید. اتصال VPN را ایجاد کنید و تنظیمات احراز هویت، محدوده IP و پروتکل های رمزگذاری را تعریف کنید.